Här är några vanligt förekommande frågor om Ashtangayoga. Läs gärna också under rubriken Generella råd/tipsinnan du kommer till undervisningen. Hittar du inte svar på det du undrar är du välkommen att kontakta oss.

1. Jag har inte yogat förut – vilken klass lämpar sig för mig?

Har man aldrig yogat förut kan det vara rekommenderat att gå en grundkurs i Ashtangayoga innan man provar den traditionella undervisningsformen ”Mysore-style”. Man kan också med fördel kombinera grundkurs parallellt med deltagande på Mysore-undervisningen.

2. Vad är Mysore-style?

Mysore-style är det traditionella sättet att utöva Ashtangayoga såsom det lärs ut i staden Mysore, Indien. Deltagarna lär sig memorera en särskild sekvens av yogapositioner och utövar sedan sin träning i egen takt. Läraren ”leder” inte klassen, dvs visar alla positioner, utan deltagarna tränar individuellt medan läraren går runt och korrigerar samt ger råd och feedback. Det blir nästan som privatundervisning i grupp.

3. Kan alla utöva yoga?

Mysore-style undervisning fungerar jättebra för utövare på både grund och avancerad nivå eftersom alla tränar utifrån sina egna förutsättningar och det inte finns något behov av att ”hänga” med de andra elevernas takt. Eftersom varje elev får individuell instruktion och hjälp är Mysore-style ett mycket säkrare och mindre stressande sätt att lära sig yogan på. Mysoreklasser är inte bara för elever som redan har en regelbunden yogautövning utan är till för alla. Man behöver inte kunna hela Ashtangayoga sekvensen för att delta.

4. Hur lär jag mig yogasekvensen?

På grundkursen får man lära sig grunderna i Ashtangayogan. Sedan får varje elev får lära sig yogasekvensen (Ashtangayogans första serie) en position i taget. Det första man får lära sig är solhälsningarna och några avslutande positioner i kombination med andningsövningar. När man behärskar dessa går man vidare. Läraren avgör när du är redo att lära dig nya positioner. I början har man som ny utövare därför en kortare träningstid, kanske bara 45 minuter. Allteftersom positioner läggs till blir träningstiden längre och kan till slut uppgå till 2 timmar.

5. Vad händer om jag glömmer / inte kan komma ihåg sekvensen ?

Fråga din lärare – hon/han är där för att hjälpa dig. Nya utövare är också välkomna att stanna efter de tränat klart och iaktta de andra. På så vis lär man sig mycket. I början kan du också använda en sk fusklapp” med bilder på sekvensen. I och med att det alltid är samma sekvens som utövas kommer du genom upprepning steg för steg memorera positionerna. Till slut minns du automatiskt sekvensen och då blir yogautövandet väldigt meditativt.

6. Vad händer om jag inte kan komma när klassen startar?

Mysore style klasser är drop-in. I och med att alla tränar i sin egen takt kan man komma och gå som det passar inom tidsramen för klassen. Därför behöver du inte vara på plats när lektionen startar. Du behöver heller inte stanna i 2-3 timmar – den tid som klassen oftast pågår – utan du går när du är färdig. Du kan alltså komma och gå när det passar dig så länge du hinner klart tills klassen är slut.

7. Vad är ”mantra” ?

I början av klassen reciterar läraren ett sk inledningsmantra och eleverna upprepar det. Mantrat som används inom Ashtangayogan är från 700-talet och är skrivet på Sanskrit. Det är en hyllning till tidigare yoga”gurus”/lärare inom Ashtanga yogan och till Patanjali, som antas vara författaren till Yoga Sutra, en av yogans grundtexter. Be din lärare om texten för att lära dig mantrat . Du hittar också mantrat och en engelsk översättning här.

8. Jag är skadad – kan jag fortfarande träna ?

I och med att man tränar i egen takt på Mysoreklasserna så kan undervisningen anpassas till individen och du dennes skador eller särskilda sjukdomstillstånd. Det är dock viktigt att du informerar din lärare om skada/sjukdom så att denna/denne kan ge instruktioner som är specifika för just din åkomma.