Enligt traditionen utövas Ashtanga Yoga (fysiska positioner) sex dagar i veckan med en dags vila på antingen lördagar eller söndagar. Man vilar också vid full och nymåne sk ”mån-dagar”. När man tränar sex dagar i veckan är tid för återhämtning viktig och därför är den extra vilan på ”mån-dagen” varannan vecka viktig att respektera. För att lära mer om traditionen kring ”mån-dagar” läs här

Ashtanga Yoga Malmö/Lund respekterar traditionen kring ”mån-dagar” och undervisningen gör därför uppehåll följande datum (notera att grundkurserna fortsätter som vanligt om inte annat angetts):

2020

Onsdag 30/12      fullmåne

2021

Onsdag 13/1      nymåne

Torsdag 28/1     fullmåne

Torsdag 11/2     nymåne

Lördag 27/2       fullmåne

Lördag 13/3       nymåne

Söndag 28/3       fullmåne

Måndag 12/4      nymåne

Tisdag 27/4        fullmåne

Tisdag 11/5        nymåne

Onsdag 26/5      fullmåne

Torsdag 10/6     nymåne

Torsdag 24/6     fullmåne

Lördag 10/7       nymåne

Lördag 24/7       fullmåne

Söndag 8/8         nymåne

Söndag 22/8       fullmåne

Tisdag 7/9         nymåne

Tisdag 21/9        fullmåne

Onsdag 6/10      nymåne

Onsdag 20/10    fullmåne

Torsdag 4/11     nymåne

Fredag 19/11      fullmåne

Lördag 4/12       nymåne

Söndag 19/12     fullmåne