Enligt traditionen utövas Ashtanga Yoga (fysiska positioner) sex dagar i veckan med en dags vila på antingen lördagar eller söndagar. Man vilar också vid full och nymåne sk ”mån-dagar”. När man tränar sex dagar i veckan är tid för återhämtning viktig och därför är den extra vilan på ”mån-dagen” varannan vecka viktig att respektera. För att lära mer om traditionen kring ”mån-dagar” läs här

Ashtanga Yoga Malmö/Lund respekterar traditionen kring ”mån-dagar” och undervisningen gör därför uppehåll följande datum (notera att grundkurserna fortsätter som vanligt om inte annat angetts):

2020

Fredag 10/1         fullmåne

Fredag 24/1         nymåne

Söndag 8/2          fullmåne

Söndag 23/2        nymåne

Söndag 8/3         fullmåne

Tisdag 24/3          nymåne

Onsdag 8/4          fullmåne

Torsdag 23/4       nymåne

Torsdag 7/5         fullmåne

Fredag 22/5         nymåne

Fredag 5/6           fullmåne

Söndag 21/6        nymåne

Söndag 5/7          fullmåne

Måndag 20/7       nymåne

Måndag 3/8         fullmåne

Onsdag 19/8        nymåne

Onsdag 2/9          fullmåne

Torsdag 17/9       nymåne

Torsdag 1/10       fullmåne

Fredag 16/10       nymåne

Lördag 31/10       fullmåne

Söndag 15/11      nymåne

Måndag 30/11     fullmåne

Måndag 14/12     nymåne

Onsdag 30/12      fullmåne