I Ashtanga Yogan inleder och avslutar man enligt traditionen sin träning med ett mantra. Mantra är något man koncentrerar tankeverksamheten på vid tex meditation men det förekommer även ofta inom yogan. Ordet mantra kommer från Man som betyder sinne och Tra som betyder befria, enkelt förklarat blir det: ”det som befriar sinnet”.

Inledningsmantrat består av två verser från olika källor. Den första versen återfinns i texten Yoga Taravali som skrevs av filosofen Adi Sankara på 700-talet eKr. Den andra versen är en hyllning till den vise Patanlaji som antas vara författaren till Yoga Sutras, en av yogans grundtexter. Mantrat innehåller referenser till indisk mytologi och hyllningar till ”den högste gurun”. En guru är en lärare eller vägledare, som hjälper individen att ta sig från okunskap till insikt – eller från mörkret till ljuset (gu betyder mörker och ru betyder ljus). Patanjali mantrat sjungs ofta också som inledning vid studier av Yoga Sutras. De båda verserna av Ashtanga yogans inledningsmantra uttrycker tillsammans tacksamhet till linjen av lärare som gjort det möjligt för oss att utöva Ashtanga yoga idag.

Avslutningsmantat är en allmän bön/önskan om lycka och välgång på jorden och för alla människors välmående. Mantrat avslutas med att man repeterar ordet Shanti tre gånger. Shanti betyder fred och det reciteras tre gånger med syfte att skapa balans mellan de fysiska (yttre), psykiska/mentala (inre) och den spirituella sfärerna.

Både inlednings och avslutningsmantrat i Ashtanga Yoga är på Sanskrit. Båda två inleds och avslutas med OM (AUM). OM kan ha många betydelser men sägs framförallt representera alltet eller världssjälen; allt som har varit, allt som är och allt som ska komma.

Det är valfritt att sjunga med och den som inte är bekväm med chantingen kan enbart lyssna så länge.

ābāhu puruṣākāraṁ
śaṅkhacakrāsi dhāriṇam
sahasra śiraśaṁ śvetaṁ
praṇamāmi patañjalim
Oṁ

Om
I pray to the lotus feet of the supreme guru
who teaches knowledge, awakening the great happiness of the self-revealed
who acts like the jungle physician
able to remove the delusion from the poison
of conditioned existence

To Patanjali, an incarnation of Adisesa,
white in color with a thousand radiant heads,
(in this form as the divine serpent Ananta),
human in form below the shoulders,
holding the sword of discrimination,
a wheel of fire representing infinite time,
and the conch, representing divine sound,
to him I prostrate.
Om

Om
May the rulers of the earth keep to the path of virtue for protecting the welfare of all generations.
May the religious, and all peoples be forever blessed
May all beings everywhere be happy and free
Om peace, peace, peace