ISABELLA NITSCHKE

Isabella fick upp ögonen för yoga år 2004 när hon sökte hjälp för en idrottsskada hon ådragit sig genom löpning. Yogans många positiva fördelar ledde henne att utforska olika yogastilar och hon fastnade för Ashtangayogan som hon utövar än idag. Isabella har undervisat på heltid sedan 2009 och har sedan 2014 R. Sharath Jois’ tillstånd att undervisa Ashtanga yogans första och andra serie. Sommaren 2016 deltog Isabella i en särskild 2-månaders lärarkurs med Sharath Jois. Hon har sedermera också två gånger (januari 2018 och 2019) haft förmånen att assistera honom en hel månad vid undervisningen i Mysore.

Sedan hon började med yoga har Isabella haft möjlighet att praktisera och studera med ledande Ashtangayoga lärare så som Rolf and Marci Naujokat, Richard Freeman and Mary Taylor, Eddie Stern, David Swenson, Maty Ezraty, Susanna Finocchi och Eileen Gauthier. Innan Isabella fördjupade sig i Ashtanga studerade hon ”the Dynamic Yoga Method” med Godfrey Devereux. Isabella återvänder regelbundet till Indien, för att träna och studera, samt för att vidareutveckla sitt intresse av chanting, studier i Sanskrit och yogafilosofi.

Isabella är också certifierad yoga terapeut för mental hälsa (depression, ångest och trauma) samt diplomerad livsstilscoach samt avslappningspedagog. Hon har ägnat stor del av de senaste tio årens egna yogapraktik och undervisning till att  utforska hur yoga påverkar vårt nervsystem, vår mentala hälsa och i synnerhet hur praktiken kan bidra till att öka vår motståndskraft och förmåga att självreglera vid stress. Innan yogan arbetade Isabella med internationell politik och verkade både för svenska UD samt för EU-kommissionen. Hon har en Pol. Mag. i statsvetenskap och en Master i Öst/Sydöstasien kunskap och har levt och arbetat i på flera kontinenter.

Isabella har över 20 års erfarenhet av internationellt arbete inom hälsa och fitness och har studerat både anatomi och rörelsemekanik ingående. Hennes undervisningsstil är inkluderande och syftar till att skapa ett säkert utrymme för alla elever. Hon lägger särskilt fokus vid att eleverna utvecklar medvetenhet om andningens kvalitet så att de därigenom ökar närvaron i kropp och sinne.  Hennes undervisningsmetod strävar efter att hjälpa eleverna att gradvis utvecklas steg för steg.

Isabella är mycket tacksam för alla lärare och elever hon träffat på sin yogaresa: ”De har lärt mig att bli mer tålmodig och ödmjuk gentemot mig själv och andra. De har hjälpt mig att se att allt är möjligt och att varje individ har en enorm inre potential som väntar på att upptäckas. ”

Mer information om Isabella hittar du på hennes CV – lista av kvalifikationer (Obs! engelska).

ASSISTERANDE LÄRARE

SARA ALENIUS (fd BJÖRS)

Sara är utbildad och verksam fysioterapeut i Malmö. Hon är en dedikerad Ashtanga yoga utövare sedan 2010 och fick i januari 2019 Sharath Jois tillåtelse att undervisa första serien i Ashtanga yoga (nivå 1). Sara bodde i Mysore, Indien, 2011-2012 där hon studerade vid KPJAYI under R. Sharath Jois samt drev Santosha Café. Sommaren 2018 hade hon dessutom förmånen att delta i Richard Freemans och Mary Taylors månadslånga intensivkurs i Boulder, Colorado, USA. Sara är sedan 2015 lärling hos Isabella och assisterar henne regelbundet främst i Malmö.  Sara undervisar guidad halva första serien/fortsättningskurs grundnivå på torsdagskvällar och håller även en fördjupningskurs i Yogaanatomi. Läs mer om Sara på hennes hemsida.

”Jag fortsätter ständigt att fascineras över hur mycket yogan ger, i alla aspekter av livet”, säger Sara

MIHO HELLÉN-HALME

Miho kom i kontakt med yoga 2004 med förhoppning om att den skulle förbättra hennes koncentration och ge ett fysiskt komplement till det stillasittande arbetet som översättare. Efter att ha provat olika typer av yoga fann Miho med Ashtanga yoga 2007. Hon har sedan dess studerat med flera seniora lärare som Chuck Miller, John Scott, Tarik Thami och Michael Stone.  2012  började Miho som lärling hos Isabella och fortsätter att fördjupa sina kunskaper under Isabellas vägledning. Hon assisterar och vikarierar regelbundet  samt undervisar under en särskild yinyoga och meditationskurs på tisdagskvällar. Miho är också utbildad Yin yoga lärare. Sommaren 2019 deltog Miho i Richard Freeman och Mary Taylors månadslånga intensivkurs i  Boulder USA.

” Ashtangayoga har inte bara uppfyllt mina initiala förväntningar, utan även gett mig många värdefulla verktyg för att ta itu med livet och att lära känna mig själv på en djupare nivå”, säger Miho.

GUNILLA SANDBERG

Efter några års yogande fann Gunilla Ashtanga yogan 2011 och började då också praktisera mer regelbundet. 2013 hade hon förmånen att delta i en workshop med Sharath Jois i Köpenhamn och blev därefter själv nyfiken på att börja undervisa. Gunilla har sedemera haft möjligheten att studera och delta i workshops med lärare som Petri Räisänen, Anne Nuito, Jörgen Christensen, Ann Svärdfelt, . Under 2018 började hon studera under Isabella Nitschke och gick under 2019/20 en fördjupningskurs hos henne. Gunilla är numera Isabellas lärling och observerar för närvarande regelbundet på Mysoreklasserna vid Värnhem för att fördjupa sina lärarkunskaper.  Gunilla är även utbildad Yinyogalärare sedan 2015 och undervisar idag Ashtanga samt yinyoga i sin studio på Limhamn. Läs mer om Gunilla här

”Jag älskar att dela med mig av Ashtanga Yogan och dess fantastiska metod. Jag kommer alltid att se mig själv som elev där min lärare hjälper mig att utvecklas, vilket jag sedan för vidare till mina elever.” säger Gunilla.