Yoga är inte bara utövandet av positioner (asana); yoga sker även utanför yogamattan i vardagen. Ashtangayogan har åtta grenar/delar varav asana är bara en. Att utöva alla de åtta grenarna är viktigt. Yamas och niyamas, är de de två första grenarna i Ashtangayoga. Dessa talar om hur vi bör tänka och agera gentemot  oss själva och våra medmänniskor. En viktig del av yogans livsfilosofi är att ta hand om andra och att ge tillbaka till samhället. Detta kallas Karma Yoga eller ”Seva” – vilket innebär osjälviskt handlande.

banana2Ordet Karma betyder handling, arbete, strävan, eller resultaten av tidigare gärningar. Inom yogafilosofin menar man att vår nuvarande livssituation beror på våra tidigare handlingar. Genom att utföra Seva – att hjälpa andra utan tanke på någon personlig vinning kan vi ändra vår egen karma till till det bättre. Detta leder till en framtid fri från negativitet och själviskhet och förändring av vårt öde.

Seva bör ske utan någon självisk baktanke eller att vara fäst vid resultatet av de åtgärder som vidtagits. Seva, att ge tillbaka till samhället, kan göras på många sätt, stora som små. Om man inte har ekonomiska medel att bidra med kan man hjälpa genom små dagliga gester och handlingar till behövande medmänniskor eller delta i välgörenhetsarbete. Baghavad Gita (en av de viktigaste texterna i Yogafilosofi) säger:

”Inga ansträngningar någonsin går till spillo i osjälviskt tjänande, och det finns ingen negativ effekt.” (BG Ch2.40).nyabugogo-yoga-195

Ashtanga Yoga Malmö (Isabella) har varit engarerad i volontärarbete med organisationer som Project Air och Odanadi. Båda arbetar för kvinnors (och barns) rättigheter i Rwanda och Indien respektive. Du kan läsa mer om organisationerna genom att klicka på länkarna. Under hösten 2015 anordnade Ashtanga Yoga Malmö också en insamling till förmån för människor på flykt för att bidra till Radiohjälpens  kampanj ”På Flykt” .

Under sommaren 2016 inledde Ashtanga Yoga Malmö ett smarbete med Yogashala Stockholm för att stödja organisationen V-Care Mysuru (Vision for Culture, Arts, and Research Enhancement). V-Care är en liten icke-statlig organisation baserad i Mysore Indien som arbetar för social förändring och stärkande av flickor och barns rättigheter.  Organisationen drivs av Kumudini, hustru till Stanly som är chef för Odanadi (se ovan). Varje skolår anordnar V-Care särskilda sommarläger för barn från de fattigaste byarna runt Mysore. Genom lekfulla aktiviteter barnen utbildas i jämställdhet och respekt.

I samarbete med Yogashala Stockholm har vi startat organisationen V-Care Sweden för att sprida information om V-Cares arbete och anordna regelbundna välgörenhetsklasser till förmån för V-Care. De pengar som samlas in går oavkortat till organisationen och dess arbete med att hjälpa barnen i några kastlösa byar utanför Mysore. Våra evenemang hittar du i vår evenemangs-kalender. Om du är intresserad av att veta mer eller vill hjälpa eller bidra ekonomiskt kontakta oss gärna. Bidrag från Sverige kan göras via swish 123 576 46 91.