Tycker du det är svårt att komma ihåg sekvensen när du tränar hemma. För att stötta och underlätta för dig som är ny till Ashtangayoga finns en fusklapp för gratis nedladdning. Men kom ihåg att inga bilder eller böcker kan ersätta en riktig lärare. Det är inte rekommenderat att prova positioner hemma på egen hand som man inte tidigare gått igenom och fått förklarade av en kvalificerad och erfaren lärare. Fusklappen är bara till för att hjälpa minnet på traven och bör enbart användas under en kort tidsperiod.

Klicka här för att ladda ned din gratiskopia – Fusklapp – Primaryseries