Ashtangayoga är ett sätt att utöva yoga som utvecklades i Mysore, Indien utifrån Tirumalai Krishnamacharyas läror. Han hade i sin tur lärt sig av sin Guru Rama Mohan Brahmachari. Den moderna versionen av Ashtangayoga utformades av Krichnamacharyas lärjunge Sri K Patthabi Jois och förs i dag vidare av hans dotter Saraswati Jois och hans barnbarn R Sharath Jois,  liksom av många certifierade/auktoriserade lärare runt om i världen.

Ashtanga yogans fysiska del innefattar utövandet av yoga positioner (asanas) som synkroniseras med djupandning (vinyasa krama) i flera olika serier. Ashtangayogan lägger lika stor vikt vid styrka, flexibilitet och uthållighet och detta balanseras väl mellan de olika positionerna. Under utförandet produceras en intensiv inre värme som sägs resultera i renande av hela kroppen och nervsystemet. Regelbunden träning kan leda till förbättrad koncentrationsförmåga och ökad medvetenhet om egna tanke och beteendemönster, om hur vi behandlar våra kroppar och hur vi interagerar med världen omkring oss.

Att utöva yoga är mer än bara rörelser på yogamattan. Ashtanga är Sanskrit och betyder ”åtta grenar/delar” och varje gren är en viktig del i yogautövandet . De åtta grenarna beskrivs i Yoga Sutras (en av yogans grundtexter) av Patanjali:

  • Yama: moraliska, etiska principer eller riktlinjer
  • Niyama: självstudier och självrening
  • Asana: fysiska rörelser/yoga ställningar
  • Pranayama: andningsövningar, andningskontroll
  • Pratyahara: att rikta uppmärksamheten inåt/kontrollera sina sinnen
  • Dharana: koncentration
  • Dhyana: meditation
  • Samadhi: Yogans ultimata tillstånd, frid, lycka, självförverkligande

För att uppnå yogans syfte – att stilla sinnet (yoga citta vritti nirodah) och bli mer balanserad i tillvaron, bör alla grenar utövas men utvecklingen är inte linjär utan alla stegen kan ske samtidigt. Asanaträning (positioner, som är den tredje grenen) sker max 2 timmar om dagen, medan yogautövande sker dygnet runt.