Shalan är öppen under påskhelgen. Pga Covid19 pandemin följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber dig som kommer och tränar att följa våra förhållningsregler i shalan. Du kan läsa mer här . Vi sänder även live från Mysoresalen för de elever som inte kan ta sig till klass av olika anledningar. Mer info om hur du får tillgång till våra klasser på Zoom finner du i vår privata Facebook grupp .