Foto: Barbara Süss

När jag var 34 år fick jag diagnosen svår Osteopeni, på gränsen till Osteoporos – benskörhet. En diagnos som ofta drabbar äldre kvinnor, dubbelt så gamla som jag. Sedan dess har jag enligt mina senaste bentäthetsmätningar lyckats vända den negativa trenden och värdena var vid senaste mätningen var till min stora glädje helt normala för minn ålder. Mitt yogautövande har varit en viktig del i läkeprocessen, men då jag fick diagnosen för åtta år sedan var jag tvungen att vidta särskilda försiktighetsåtgärder och bli mer lyhörd i min yogapraktik. I dag behöver jag inte det längre. 2014 skrev jag en artikel om mina erfarenheter från att yoga med benskörhet. Mycket av innehållet är fortfarande relevant och kan kanske vara till hjälp för andra i liknande situation. Den gamla hemsidan där artikeln fanns publicerad nu är nedlagd, så åter-publicerar jag den här istället. Texten finns dessvärre bara på engelska så önskar du läsa den ber jag dig byta språk uppe i menyraden för att få tillgång till hela artikeln.