ISABELLA NITSCHKE

Isabella fick upp ögonen för yoga år 2004 när hon sökte hjälp för en idrottsskada hon ådragit sig genom löpning. Yogans många positiva fördelar ledde henne att utforska olika yogastilar och hon fastnade för Ashtangayogan som hon utövar än idag. Isabella har undervisat på heltid sedan 2009 och har sedan 2014 R. Sharath Jois’ tillstånd att undervisa Ashtanga yogans första och andra serie. Sommaren 2016 deltog Isabella i en särskild 2-månaders lärarkurs med Sharath Jois. Hon har sedermera också två gånger (januari 2018 och 2019) haft förmånen att assistera honom en hel månad vid undervisningen i Mysore.

Sedan hon började med yoga har Isabella haft möjlighet att praktisera och studera med ledande Ashtangayoga lärare så som Rolf and Marci Naujokat, Richard Freeman and Mary Taylor, Eddie Stern, David Swenson, Maty Ezraty, Susanna Finocchi och Eileen Gauthier. Innan Isabella fördjupade sig i Ashtanga studerade hon ”the Dynamic Yoga Method” med Godfrey Devereux. Isabella återvänder regelbundet till Indien, för att träna och studera, samt för att vidareutveckla sitt intresse av chanting, studier i Sanskrit och yogafilosofi.

Isabella är också certifierad yoga terapeut för mental hälsa (depression, ångest och trauma) samt diplomerad livsstilscoach samt avslappningspedagog. Hon har ägnat stor del av de senaste åtta årens egna yogapraktik och undervisning till att  utforska hur yoga påverkar vårt nervsystem, vår mentala hälsa och i synnerhet hur praktiken kan bidra till att öka vår motståndskraft och förmåga att självreglera vid stress.

Isabella har över 18 års erfarenhet av internationellt arbete inom hälsa och fitness och har studerat både anatomi och rörelsemekanik ingående. Hennes undervisningsstil är inkluderande och syftar till att skapa ett säkert utrymme för alla elever. Hon lägger särskilt fokus vid att eleverna utvecklar medvetenhet om andningens kvalitet så att de därigenom ökar närvaron i kropp och sinne.  Hennes undervisningsmetod strävar efter att hjälpa eleverna att gradvis utvecklas steg för steg.

Isabella är mycket tacksam för alla lärare och elever hon träffat på sin yogaresa: ”De har lärt mig att bli mer tålmodig och ödmjuk gentemot mig själv och andra. De har hjälpt mig att se att allt är möjligt och att varje individ har en enorm inre potential som väntar på att upptäckas. ”

Mer information om Isabella hittar du på hennes CV – lista av kvalifikationer (Obs! engelska).

ASSISTERANDE LÄRARE

SARA BJÖRS

Sara är utbildad och verksam fysioterapeut i Malmö. Hon är en dedikerad Ashtanga yoga utövare sedan 2010 och fick i januari 2019 Sharath Jois tillåtelse att undervisa första serien i Ashtanga yoga (nivå 1). Sara bodde i Mysore, Indien, 2011-2012 där hon studerade vid KPJAYI under R. Sharath Jois samt drev Santosha Café. Sommaren 2018 hade hon dessutom förmånen att delta i Richard Freemans 1-månad långa intensivkurs i Boulder, Colorado, USA. Sara är sedan 2015 lärling hos Isabella och assisterar henne regelbundet främst i Malmö.  Sara undervisar Mysoreklassen på torsdagskvällar.

”Jag fortsätter ständigt att fascineras över hur mycket yogan ger, i alla aspekter av livet”, säger Sara

MIHO HELLÉN-HALME

Miho kom i kontakt med yoga 2004 med förhoppning om att den skulle förbättra hennes koncentration och ge ett fysiskt komplement till det stillasittande arbetet som översättare. Efter att ha provat olika typer av yoga fann Miho med Ashtanga yoga 2007. Hon har sedan dess studerat med flera seniora lärare som Chuck Miller, John Scott, Tarik Thami och Michael Stone.  2012  började Miho som lärling hos Isabella och fortsätter att fördjupa sina kunskaper under Isabellas vägledning. Hon assisterar och vikarierar regelbundet  och undervisar Mysoreklass på tisdagskvällar. Miho är också utbildad Yin yoga lärare. Sommaren 2019 deltar Sofia i Richard Freeman och Mary Taylors månadslånga intensivkurs i  Boulder USA.

” Ashtangayoga har inte bara uppfyllt mina initiala förväntningar, utan även gett mig många värdefulla verktyg för att ta itu med livet och att lära känna mig själv på en djupare nivå”, säger Miho.

CAROLINE LÖFGREN

Caroline började utöva Ashtanga yoga 2012 och förstod snabbt att det var det verktyg hon behövde för att leva ett mer balanserat liv. Hon ser sin dagliga asana-träning som en form av meditation och väg till inre stillhet. År 2015 inledde Caroling ett lärlingskap under Isabellas vägledning. Året efter arbetade hon sex månader på Purple Valley retreat centre i Goa där hon hade förmånen att delta i undervisning med ledande Ashtangalärare som John Scott, Laruga Glaser, David Keil, Mark Robberds och Joey Miles. Förutom att assistera Isabella har Caroline även undervisat nybörjarkurser på studio Mpiyo i Helsingborg och hoppas därigenom kunna inspirera andra att påbörja sin egen yogaresa.

”Yogan har gett mig ett mer avslappnat förhållande till mig själv och jag har lärt mig att lite lite asanaträning dagligen är bättre än ingen alls. Mindre är i slutändan mer“.

SOFIA WESTBOM FREMER

Sofia är läkare specialiserad inom cancerdiagnostik och patologi vid Lunds Universitet. Hon forskar särskilt  i äggstockscancer.  I sökandet efter en fysisk aktivitet mer inriktad på mentalt lugn och återhämtning fick Sofia smak på Ashtanga yoga 2007. Det var dock först 2013, under Isabellas vägledning, som hon började praktisera regelbundet. Sommaren 2019 deltar Sofia i Richard Freeman och Mary Taylors månadslånga intensivkurs i  Boulder USA.

”Yogan har med åren blivit en trogen följeslagare som hjälper mig att hantera livets alla skiftningar. Jag upphör aldrig att förvånas över de insikter som yogan leder mig till – både på och utanför yogamattan.”, säger Sofia.

EBBA SOFIADOTTER-LEPIC

Ebba fann yogan under sin första resa till Indien år 2005 och sedan dess har yogan och meditationen varit en självklar del av hennes liv. Ashtangayogan upptäckte hon också i Indien men föll först den under 2011. Året därefter blev hon Isabellas elev och lärling. Utöver sin Ashtanga praktik och studier har Ebba också gått en månads lärarutbildning (200tim) vid Yoga Garden i San Francisco.

”Yogautövandet fyller mig med livsglädje och energi. Jag vill och hoppas att det kommer förbli en livslång, hälsosam vana.” , säger Ebba.