MYSORE STYLE:

Mysoreklasser är det traditionella sättet att undervisa/utöva Ashtanga yoga på. Metoden följer traditionen som utvecklats i Mysore, Indien. I stället för att läraren leder klassen i ett gemensamt tempo tränar alla deltagare i sin egen takt och efter egen förmåga. Läraren ger individuell vägledning och justeringar. Ashtanga yogans sekvenser (det finns sex stycken) lärs ut position för position när läraren ser att eleven är redo. Varje asana (position) bygger på den föregående och på så vis förbereds kropp och sinne gradvis för en djupare träning.  Klasserna är blandade, dvs nybörjare kan träna samtidigt som mer avancerade utövare. Nybörjare hänvisas dock att även gå grund/nybörjarkursen (se nedan). Läs mer under Vanliga frågor och ”Generella tips/råd”.

GRUND/NYBÖRJARKURS:

Nybörjarkurserna går igenom grunderna i Ashtangayoga. Deltagarna ges en kort introduktion till yogans filosofi följt av en gradvis inlärning av Solhälsningar,  stående positioner och en del av Ashtanga yogans första serie. Fokus ligger framför allt på att lära sig synkronisera andning och rörelse (så kallad vinyasa krama). Deltagarna får också lära sig om Bandhas (energilås) och Drishti (fokus). Den som deltar i  en nybörjarkurs kan med fördel också parallellt delta på Mysoreklasserna.

GRUND/FORTSÄTTNINGSKURS:

Kursen passar dig som redan gått en grundkurs i Ashtanga yoga hos oss och/eller vid en annan yogaskola och som önskar fortsätta med guidad klass istället för eller parallelt med Mysoreklasser. Vid varje tillfälle leds du genom den stående sekvensen samt några sittande positioner i Ashtanga yogans första serie. Varje kurstillfälle har därefter ett fokus med förberedelse på särskilt svåra moment som bakåtböjningar, skulderstående eller huvudstående. Den som deltar i  en  fortsättningskurs kan med fördel också parallellt delta på Mysoreklasserna.

YOGA FÖR (STELA) MÄN

En klass/kurs specifikt för män som upplever sig som särskilt stela pga en stillasittande livsstil eller från hård träning eller fysiskt arbete

GUIDAD KLASS :

Läraren leder klassen genom att räkna på det traditionella viset utifrån Sanskrit och engelska. Klassen sker utan avbrott eller ingående instruktioner annat än för in och utandning och positionernas namn ges enbart på Sanskrit. Eleverna uppmanas att stanna vid den sista positionen de lärt och vänta tills de avslutande positionerna. Till skillnad från Mysoreklass så börjar och slutar alla tilsmmans och detagarna ombeds därför komma i tid till klassen. Guidad klass omfattar hela eller halva (konsultera schemat för detaljer) första serien av Ashtanga Yoga. Ej lämplig om du är helt ny till yoga.

ÖPPEN EGENTRÄNING sk ” SELF-PRACTICE”:

En öppen klass utan en närvarande lärare eller någon som ger justeringar. Elever som har säsongs/månads/klippkort kan komma och använda studion för att träna på egen hand. Mysore-vana krävs. Om du vill delta vänligen kontakta oss för att få instruktioner innan du kommer.

CHANTING:

Vi lär oss grundläggande mantran från bland annat vedisk chanting. Läraren sjunger före och eleverna upprepar, sk ”call and response”. Klassen är öppen för alla.

WORKSHOPS:

Läs mer om enskilda workshops under Evenemang

PRIVAT OCH FÖRETAGSUNDERVISNING:

Vi erbjuder även privata yogaklasser one-to-one eller undervisning hos företag. Vi skräddarsyr klassen efter ditt/era behov. Kontakta oss för mer information.